Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Padėka

  Edukacinė išvyka

  3a_anyksciaiPradinių klasių mokytoja metodininkė Gerda Navikienė, siekdama ugdyti savo auklėtinių komunikacinę, pažinimo ir socialinę kompetencijas, rugsėjo 22 dieną surengė edukacinę išvyką į Anykščius. 3a klasės mokiniai jau mokėsi apie traukinius ir siaurąjį geležinkelį, todėl ši išvyka praplėtė ir pagilino žinias. Siaurojo geležinkelio stoties darbuotojas supažindino mokinius su geležinkelio istorija. Vaikai važinėjosi drezina bei traukiniu. Išvykos metu trečiaklasiai susipažino su Anykščių praeitimi ir nūdiena, apsilankė apverstame name, basomis įveikė pojūčių taką, sportavo Dainavos nuotykių parke. Išvykos metu mokiniai už parodytas žinias buvo vertinami prizais.


  Galerija.


  Geografijos pamokos „Girinio take“

  girinio_takeRugsėjo 18–19 dienomis vyresnioji geografijos mokytoja Justina Meilutienė geografijos pamokas Ia ir Ib klasių mokiniams vedė netradicinėje aplinkoje – Krekenavos regioniniam parkui priklausančiame Varnakalnio miške, kuriame įrengtas mokomasis pažintinis „Girinio takas“. Lankydami šio tako stotis, mokiniai praktikoje taikė žinias, gautas per biologijos pamokas iš skyriaus „Miško bendrijos“ ir geografijos pamokas iš skyriaus „Orientavimosi būdai“, stebėjo voveraičių gyvenimą joms įprastoje aplinkoje, bandė įsiklausyti į miško garsus, atpažinti genių stuksenimą.


  Galerija.


  Dailės pamoka netradicinėje erdvėje

  daile_2018Rugsėjo 4 dieną pradinių klasių mokytojos metodininkės Gerdos Navikienės 3a klasės mokiniai, o rugsėjo 5 dieną pradinių klasių mokytojos metodininkės Laimos Černienės 4a klasės mokiniai lankėsi Ramygalos miesto seniūnijos galerijoje „Voras“. Čia veikiančios parodos autorė, Ramygalos kultūros centro parodų koordinatorė Stanislava Šlevaitė ne tik pristatė savo kūrybą, bet ir pravedė dailės pamoką. Mokiniai sužinojo apie personalines ir grupines parodas, pieštukų grafitą, numeraciją. Parodos autorei pasiūlius,  vaikai pieštukais ir pastele kūrė piešinuką, galvojo jam pavadinimą ir pristatė klasės draugams! Pamoka mokiniams labai patiko. Pasirodo, sunkiausiai jauniesiems piešėjams sekėsi sugalvoti, ką piešti. Nuo šiol  išsiimdami iš penalo pieštuką, vaikai visada pasižiūri, ar jo grafitas kietas ar minkštas, kokios raidės tai žymi. Trečiaklasiai ir ketvirtaklasiai su savo mokytojomis dėkoja Stanislavai Šlevaitei!


  Galerija.


  Rugsėjo 1-oji

  rugsejis_2018Kai vėjas pasiklysta voratinkliuose, bet dar šilta, kai akys paleidžia nuskubančios vasaros debesį, ateina rugsėjis – metas rašalui atiduoti popierių. Dvidešimt šeši būsimosios 76-osios laidos abiturientai atėjo į savo dvyliktąjį rugsėjį. Klasių vadovių Inos Babaitienės ir Laimos Grikšaitės auklėtiniai į gimnazijos kiemą palydėjo 21 pirmoką. Jų pirmąja mokytoja tapo pradinių klasių mokytoja Asta Kuodytė. Gausų gimnazijos mokinių, jų tėvelių, mokytojų būrį su naujų mokslo metų pradžia pasveikino ne tik gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, direktoriaus pavaduotoja Regina Petrulytė, bet ir LR Seimo narė Guoda Burokienė, Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis,  Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, Ramygalos parapijos klebonas Alfredas Puško, Ramygalos miesto seniūnas Valdas Chirv, Gimnazijos tarybos pirmininkas Rytas Papšys. Už paramą gimnazijos virvės traukimo sportui gimnazijos direktorius įteikė padėką Remigijui Ulevičiui. Mokyklos bendruomenei buvo pristatytos naujos mokytojos: Galina Zyuba (chemija), Aurelija Šerėnienė (muzika). Penktokai susitiko su savo klasių vadovais  Aida Bajorūne ir Mantu Masioku. Šventės dalyviams ir svečiams šoko gimnazijos šokio mokytojos Renatos Rakašienės vadovaujami šokio kolektyvai.


  Galerija.


  „Sugrįžimai“

  60-a_laidapo_25_metuRamygalos gimnazijos 50-osios laidos abiturientai aplankė prieš 25 metus baigtą mokyklą ir susitiko su klasės vadove Birute Ožaliene. Rugpjūčio 4 dieną į gimtąją mokyklą po 15 metų buvo sugrįžę 60-osios laidos abiturientai. Kai kurie iš jų susitikti su klasės  draugais, pirmąja mokytoja Laima Černiene, klasių vadovėmis Laima Grikšaite, Alma Petrauskiene atkeliavo iš Norvegijos, Švedijos, Nyderlandų, JAV.

  Išleistuvės

  isleistuves_2018Liepos 13 dieną su meile ir šviesia išsipildymo viltimi į didžiąją gyvenimo kelionę išlydėta Ramygalos gimnazijos 75-oji laida. Ypatingo Lietuvos ir gimnazijos istorijos laikotarpio abiturientų išleistuvės prasidėjo šventomis mišiomis Ramygalos šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kur labai jautrų pamokslą pasakė ir jaunuolius palaimino parapijos klebonas Alfredas Puško. Po to aktų salėje susirinkusius abiturientus ir jų artimuosius pasveikino gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, direktoriaus pavaduotoja Regina Petrulytė. Abiturientams buvo įteikti brandos atestatai, padėkos už gerą ir labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą. Renginio metu šoko šokio mokytojos Renatos Rakašienės paruoštos šokėjos. Padrąsinantį žodį savo auklėtiniams tarė IVa ir IVb klasių vadovės Julija Liesienė ir Danguolė Žąsinaitė. Tėvelių vardu dvyliktokams kalbėjo Urtės Šlevaitės mama. Klasių vadovių Inos Babaitienės ir Laimos Grikšaitės auklėtiniai, būsimieji dvyliktokai, pasveikino abiturientus įteikdami po gėlės žiedą. Brandos atestatų įteikimo aktas baigėsi skambant Tautiškai giesmei, kai keturi sėkmingiausiai egzaminus išlaikę mūsų gimnazijos abiturientai – Rokas Gerdvila (IVa), Vakarė Petrauskaitė (IVa), Urtė Šlevaitė (IVa), Edvinas Želnys (IVa) – nuleido valstybinę vėliavą ir perdavė ją gimnazijos direktoriui. Taip simboliškai paskelbta 2017–2018 mokslo metų pabaiga.


  „Mes turime teisę skristi kur panorėję ir būti tuo, kuo trokštame“. (Richard Bach)

  Tvirtų sparnų ir laimingo skrydžio!


  Galerija.