Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Ugdymo karjerai centras

  karjeraŽmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę. (D. S. Džordanas)

  Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.


  Gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Daugiau informacijos apie projektą ir mokinių ugdymą karjerai – internetinėje svetainėje www.mukis.lt

  Pagrindiniai dokumentai:
  Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas
  Ugdymo karjerai programa
  Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

  Ugdymo karjerai tikslas:
  padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

  Ugdymo karjerai uždaviniai:
  - ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  - teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  - padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  - teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  - sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  - organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

  Ugdymo karjerai veikla mokiniams padės:
  - pažinti save,
  - pažinti karjeros galimybes,
  - planuoti karjerą,
  - karjerą įgyvendinti.

  Ugdymo karjerai organizavimas gimnazijoje

  Ugdymo karjerai gimnazijoje vykdo profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo darbo grupė:

  - grupės vadovė - Regina Petrulytė, direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams;
  grupės nariai:
  - Laima Grikšaitė, lietuvių kalbos mokytoja;
  - Audrius Kučys, technologijų mokytojas;
  - Aida Muraškienė, socialinė pedagogė;
  - Daiva Leckienė, bibliotekininkė;
  - Julija Liesienė, biologijos mokytoja;

  Kviečiame visus, kurie rūpinasi savo ateitimi, nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą, apsilankyti Ugdymo karjerai centre - skaitykloje (PIT-e). Čia jus konsultuos karjeros koordinatorė, psichologė, socialinė pedagogė, mokytojai.

  PIT veikia mokinių skaitykloje. Plačiau...

  Naudingos nuorodos. Plačiau...

  Profesinio informavimo leidiniai. Plačiau...

  Karjeros planus mokiniams padės parengti mobilieji konsultantai. Plačiau...

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu