Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Sveikinimas

  5a_sveikinimas

  Sveikinimas

  netradicinis_sveikFotografijų konkursas „Pamoka netradicinėje erdvėje“. Pagrindinis prizas – Ramygalos gimnazijai


  Netradicinis Švietimo centro ir konkurso dalyvių sveikinimas


  Visuotinis tėvų susirinkimas

  susirinkimas_2019Vasario 7 dieną gimnazijoje vyko Visuotinis tėvų susirinkimas. Jo metu buvo išklausyta Ramygalos gimnazijos direktoriaus Algio Adašiūno veiklos ataskaita, 2018 metų finansinė ataskaita. Direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams Regina Petrulytė supažindino su OPKUS rezultatais, pristatė įsivertinimo „Mokiniai apie pamoką“ rezultatus, I pusmečio pažangą ir pasiekimus, kokie pokyčiai gimnazijoje numatomi 2019 metais. Vyko tėvų atstovo rinkimai į gimnazijos tarybą. Juo išrinktas Simonas Dangveckas.

  Jubiliejus

  irena.zubauskienePrieš 80 metų, vasario 9 dieną Panevėžio rajono Piniavos apylinkės Senamiesčio vienkiemyje gimė Irena Venckūnaitė–Zubauskienė, pedagogė, visuomenininkė, kraštotyrininkė, muziejininkė, Ramygalos gimnazijos, miesto, seniūnijos ir Panevėžio krašto istorijos tyrinėtoja, 2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatė. Reikšmingas apdovanojimas pelnytas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

  Dar besimokydama Panevėžio pedagoginėje mokykloje Irena Venckūnaitė buvo kraštotyros būrelio narė. Pirmoje savo darbovietėje – Telšių rajono Mitkaičių septynmetėje mokykloje – vadovavo turistų ir kraštotyros būreliams. Vedė mokyklos metraštį, žygių metu su mokiniais rinko kraštotyrinę medžiagą ir pildė mokyklos muziejėlį naujais eksponatais. Metams bėgant pakeistos tik mokyklos: Mitkaičių septynmetė į Raguvos vidurinę, arčiau gimtinės, artimųjų, 1963 metais į Ramygalos vidurinę mokyklą, tačiau nesikeitė aktyvi kraštotyrinė ir visuomeninė veikla. Ramygaloje 1965 metais mokytoja Irena Venckūnaitė ištekėjo už Jono Zubausko, aistringo turisto ir kraštotyrininko. Mokytojavimas, šeima (užaugintos keturios puikios dukros Auksuolė, Deimantė, Gintarė, Žydronė) nesutrukdė kruopštiems Ramygalos krašto istorijos tyrinėjimams. Mokytojos rūpesčiu įkurtas dabartinis mokyklos muziejus, kuriame dirba iki šiol. Į jį suplaukė ir tebeplaukia nuotraukos, senoviniai buities rakandai, knygos, rankraščiai, gyvenimo istorijos, asmeniniai žymių kraštiečių daiktai. Į muziejininkės rūpestingas ir darbščias rankas neseniai atiduota profesoriaus Alberto Zalatoriaus literatūrinė svetainė. Skaityti toliau...

  Sukaktis

  adomas_ciplys_20192019 metų sausio 26 dieną sukako 115 metų, kai Masiokų kaime gimė Adomas Čiplys, pedagogas, rašytojas. 1945 metais kartu su Stasiu Pupeikiu jis parengė elementorių „Saulutė“, kuriam sentimentus jaučia ne vienas dabartinio mūsų gimnazijos mokinio senelis ar močiutė. Lyginant su kitais lietuviškais elementoriais, iš „Saulutės“ buvo mokomasi ilgiausiai – nuo 1945-ųjų iki 1972 metų. Gimnazijos kraštotyros muziejininkės Irenos Zubauskienės ta proga paruoštoje spaudinių ir nuotraukų parodoje eksponuojamos net keturios skirtingų leidimų „Saulutės“, kurias muziejui padovanojo  Adomo Čiplio artimieji.

  33-ioje serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijoje „Ramygala“ Adomo Čiplio duktė Margarita Mamontova (Čiplytė) ir Daumantas Čiplys prisimena: „ Adomas nebuvo linkęs ūkininkauti, labiausiai troško mokytis. Savarankiškai išmoko skaityti... 1918 metais Lietuva tapo nepriklausoma valstybe. Buvo įsteigta Ramygalos progimnazija. Tai buvo didelių pokyčių, sukrėtimų ir vilčių laikai, neliko nuošalyje ir mokiniai. Adomas su draugais Antanu Račiūnu ir Mykolu Kiškiu leido šapirografuotą laikraštėlį „Klajūnas“...  Adomas šmaikščiai valdė žodį ir gražiai  piešė. To meto gimnazisčių prisiminimų albumėliuose ilgam pasiliko jo pripieštų gamtos vaizdelių ir mokinių bei mokytojų šaržų“.

  Aurelijos Rabačiauskaitės, Ingridos Korsakaitės knyga „Lietuviški elementoriai“  į gimnazijos muziejų atkeliavo su šviesaus atminimo Virmanto  Velikonio prierašu: „Mokytojai ir Elementoriai  mus visus lydėjo į gyvenimą“.


  Galerija.


  Sukaktis

  tamokaitieneRamygalos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Birutė Tamokaitienė vasario pradžioje šventė gražią sukaktį.

  Miela Birute, akmenis gyvenimo kelyje tobulai išmokote paversti savo „namo“ plytomis. Linkime ir toliau surasti  laiko ir širdies svajonėms ir įspūdingoms kelionėms!

  Padėka

  atmintis_gyva_2019