Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Kraštotyros muziejus

  krastmuziejus Jau 1930 m., dirbant gamtos, fizikos ir chemijos mokytojui Jonui Aleknai, Ramygalos progimnazijoje įkurtas pirmasis kraštotyros muziejus. Jame sukaupta gausi senovinių pinigų kolekcija, daug spaudos draudimo laikais išleistų knygų.

  Nuo 1935 m. Ramygalos mokykloje pradėjo dirbti istorijos mokytoja Malvina Kielaitė. Jos vadovaujami istorikų būrelio nariai aktyviai įsijungė į kraštotyrinę veiklą. Mokinių surinkti vertingi radiniai pateko į Kauno, Vilniaus, Kėdainių ir Panevėžio muziejus.

  Antrasis pasaulinis karas, vokiečių ir sovietinė okupacija ilgam laikui prislopino kraštotyrinį darbą. Dingo vertingi eksponatai, buvo visiškai išardytas mokyklos kraštotyros muziejus.

  Kraštotyrinė veikla mokykloje po truputį atgijo 1957 m. Daug senovinių daiktų, rakandų, knygų iš aplinkinių kaimų bei aplankytų tolimesnių Lietuvos kampelių į mokyklą parnešdavo mokytojo Jono Zubausko vadovaujami turistų būrelio nariai. Didžioji dalis senovinių daiktų būdavo eksponuojami koridorių sieninėse spintose. Tačiau specialiai jų niekas nesaugodavo. Dalis jų dingdavo, kiti supleškėdavo mokyklos katilinės krosnyse kaip niekam nereikalingos senienos.

  Vis tik nedidelė dalis daugelį metų rinktų eksponatų išliko. Juos išsaugojo mokytojai, kurie net sovietmečiu Pionierių ar Kovų ir Darbo šlovės kambarių spintose
  rasdavo vietos senoviniams daiktams bei knygoms.

  1988 m., po mokykloje atlikto kapitalinio remonto, III aukšte paskirtos patalpos kraštotyros muziejui. Pagaliau ilgai saugotiems eksponatams surasta vieta.


  Po Lietuvos Nepriklausomybės
  atkūrimo Ramygalos vidurinės mokyklos 70-mečio ir 80-mečio švenčių muziejaus ekspozicijos ženkliai pasipildė vertingomis knygomis, nuotraukomis bei dokumentais.

  2003 m. atidarytas memorialinis mokytojų Onos ir Jono Ruzų kambarys.


  2zubauskiene48004 m. pabaigoje įrengta moderni muziejaus ekspozicijų salė ir netrukus, jau 2005-aisiais Ramygalos gimnazijos krašto istorijos muziejus paminėjo 75-metį.


  Šiuo metu jau sukaupta daugiau kaip 16 tūkstančių eksponatų. Surinkta gausi įvairių kalendorių kolekcija.


  Muziejaus lankytojai – ne tik dabartiniai, bet ir buvę mokiniai, Ramygalos miesto gyventojai, svečiai iš įvairių Lietuvos kampelių bei užsienio.

   


  Kviečiame aplankyti Ramygalos gimnazijos krašto istorijos muziejų. Gausią surinktų eksponatų kolekciją Jums parodys, apie Ramygalą ir ramygaliečius papasakos mokytoja Irena Zubauskienė.