Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Projektas

  Ramygalos gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1–4 klasėms ir 5–8 klasėms. Pradinių klasių mokytojams jau yra parengta metodinė medžiaga – lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Ramygalos gimnazija jau dalyvavo 1–4 klasių priemonių pirkime, 5–8 klasių priemonių pirkime, 5–8 klasių papildomų priemonių pirkime.

  Projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams Regina Petrulytė. Projekto trukmė 28 mėnesiai (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)


  Informaciją apie projektą galima rasti:


  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu