Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Ugdymo karjerai centras

  karjeraŽmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę. (D. S. Džordanas)

  Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu.

  Pagrindiniai dokumentai:

  Ugdymo karjerai tikslas:
  padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.

  Ugdymo karjerai uždaviniai:
  - ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  - teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  - padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  - teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  - sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  - organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

  Ugdymo karjerai veikla mokiniams padės:
  - pažinti save,
  - pažinti karjeros galimybes,
  - planuoti karjerą,
  - karjerą įgyvendinti.

  Ugdymo karjerai organizavimas gimnazijoje

  Ugdymo karjerai gimnazijoje vykdo profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo darbo grupė:

  - grupės vadovė - Regina Petrulytė, direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams;
  grupės nariai:
  – Aida Bajorūnė, socialinė pedagogė;
  – Rimanta Černogačienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja;
  – Sandra Gruzdienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
  – Asta Naulickienė, technologijų mokytoja metodininkė;
  – Edita Petuškienė, informacinių technologijų mokytoja;
  – Julija Liesienė, biologijos mokytoja metodininkė;
  – Sigutė Žalneriūnienė, tikybos mokytoja metodininkė.

  Ramygalos gimnazija sudarė sutartį su MB „Karjeros kelias“ dėl prieigos prie Spotiself ugdymo karjerai platformos.

  Naudingos nuorodos. Plačiau...

  Su profesinio informavimo leidiniais galite susipažinti mokinių skaitykloje.

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu