Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Projektas

  Ramygalos gimnazija kartu su Krekenavos Mykolo Antanaičio, Raguvos, Paįstrio Juozo Zikaro ir Naujamiesčio gimnazijomis dalyvauja projekte, kurio tikslas pagerinti dabartiniį 9-ąjį ir būsimų 10-ųjų klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus, sukuriant ir įdiegiant šiuolaikišką bei patrauklų mokiniams patyriminio mokymosi modelį.


  Projekte dalyvauja Ramygalos gimnazijos Ia ir Ib klasės mokiniai, matematikos mokytojai Ina Babaitienė ir Vilius Grockis. Jau nuo vasario 1 dienos gimnazijoje įkurtas „Konsultacijų centras“, kuriame dirba naujai priimta matematikos mokytoja Margarita Žižiūnienė. Ia ir Ib klasių mokiniai nuo vasario 1 dienos turi papildomas matematikos pamokas, sulaukia pagalbos konsultacijų centre.


  Matematikos mokytojai Ina Babaitienė, Vilius Grockis, Laimutė Krištopaitytė, Margarita Žižiūnienė, informacinių technologijų mokytoja Olga Alejūnienė, lietuvių kalbos mokytoja, Ia klasės vadovė Asta Brazdžionienė, gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas, direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams Regina Petrulytė dalyvaus seminaruose apie patyriminį mokymą, semsis patirties Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijoje.


  Projektą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams Regina Petrulytė. Projekto trukmė 2 metai.

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu