Ramygalos gimnazija Akcija
Parašė Admin· 2021-01-17

sviesos_angelai.Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. Praėjo 30 metų nuo skaudžių ir labai reikšmingų įvykių, kuriuos prisiminė ir minėjo visa Lietuva. Pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ 2021 metų sausio 13-osios rytą aktyviai dalyvavo visi, languose buvo uždegtos vienybės, atminimo ir pergalės žvakutės su nuoširdžiausiu liūdesiu prisimenant įvykius ir žuvusiuosius už laisvę. Šiai sukakčiai įamžinti Ramygalos gimnazijos socialinė pedagogė Aida Bajorūnė kartu su pedagoginės psichologinės tarnybos socialine pedagoge Edita Kazlauskiene pakvietė Panevėžio rajono socialinius pedagogus, klasių vadovus su 5–8 klasių mokiniais dalyvauti akcijoje „Šviesos angelai“. Šioje iniciatyvoje kartu dalyvavo Paliūniškio, Upytės Antano Belazaro ir Vadoklių pagrindinių mokyklų švietimo pagalbos specialistai su mokiniais. Angelai buvo kuriami ant balto puraus sniego ir puošiami laisvės simboliais. Akcijos „Šviesos angelai“ sumanytoja Aida Bajorūnė teigia: „Vaikai – tai angelai, tai mūsų šviesa ir ateitis“. 


Galerija.