Paroda
Parašė Admin· 2019-04-11

paroda_kraujelisGimnazijos muziejininkė Irena Zubauskienė surengė parodėlę iškiliai asmenybei, buvusiam žemės ūkio ministrui, agronomui, ekonomistui, politiniam bei visuomenės veikėjui, kurio visi darbai ir mintys buvo skirti šalies labui ir žemdirbiškam kraštui, – Jeronimui Kraujeliui atminti.

Jeronimas Kraujelis gimė 1938 metų vasario 16 dieną Panevėžio rajono Šlekių kaime valstiečių šeimoje. Buvo Ramygalos vidurinės mokyklos 1956–1957 mokslo metų XIV laidos abiturientas, per išleistuves jau turėjęs savo ateities viziją ir tais pačiais metais įstojęs į Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą. 1962 metais Jeronimas Kraujelis baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo mokslinio agronomo specialybę. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šis veiklus, iniciatyvus, ryžtingas žmogus konkrečiais darbais išreiškė savo meilę ir atsidavimą gimtajam kraštui. Jeronimas Kraujelis įnešė didelį indėlį prisidėdamas prie žemės ir maisto ūkio sektorių įtvirtinimo, kaimo plėtros krypčių ir žemės ūkio reformų sprendimo, konkurencingo ūkio ir ekonominės vidaus bei užsienio rinkų kūrimo ir paieškų, taip pat ypač svarbių žemės ūkio srities klausimų sprendimo integruojantis į Europos Sąjungą.