Tėvų diena gimnazijoje
Parašė Admin· 2018-02-07

tevu_diena_18Sausio 31 dieną vyko Tėvų diena gimnazijoje. Aktų salėje vykusį Visuotinį tėvų susirinkimą pradėjo Ia ir Ib klasių mokinių, kuriems vadovauja  klasių vadovai Asta Brazdžionienė ir Audrius Kučys, spektaklis „Mes – Jūsų vaikai“. Gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas ir direktoriaus pavaduotoja Regina Petrulytė pristatė Švietimo įstatymo pataisas dėl patyčių ir situaciją mūsų gimnazijoje Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir OLWEUS programos vertinimu. Buvo aptarti I pusmečio ugdymo(si) rezultatai. Po to vyko Gimnazijos tarybos rinkimai. Į Gimnazijos tarybą išrinkta Marina Stiklinskienė. Gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas pateikė finansinę ataskaitą. Po Visuotinio tėvų susirinkimo vyko atskirų klasių tėvų susirinkimai, susitikimai-diskusijos su gimnazijos administracija, specialistais.


Galerija.