Ramygalos gimnazija Paskaita
Parašė Admin· 2011-11-30

.Lapkriio 28 d. gimnazijojesveiavosi kunigas i Kauno Robertas Skrinskas. Jisskait paskait I - IV klasi mokiniams tema alingi proiai ir palaidas gyvenimas.Sveias rodskaidres, kuriose buvo perteikiamos palaido gyvenimopasekms ir su alingais proiais susijusikarti realyb. Paskaita privert mokinius susimstytiir keisti poir gyvenim, jo kokyb.
,Kiek vliau, per 7 - t pamok vyko fizikos ini konkursas 7 - II kl. mokiniams. I dalyvi tarpo irinkti trys kapitonai susirinko po penkis narius ir subr komandas. Jos turjo sugalvoti saupavadinim bei k. Vliau j lauk eios domios uduotys. Nugaltojus bei vertinimo lentel galite pamatyti paspaud IA.

Kelet akimirk i konkurso irkite fotoalbume...