Ramygalos gimnazija Darbo vietos
Parašė Admin· 2019-06-04

Panevėžio r. Ramygalos gimnazija (savivaldybės biudžetinė įstaiga:

Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygalos m., Panevėžio r. sav., kodas 190398398) skelbia konkursą lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, matematikos mokytojo, logopedo, psichologo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti


Darbo krūvis – 1 pareigybė.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento intervalas 7,44–10,45 priklausomai nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. pedagoginį darbo stažą patvirtinantį dokumentą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

6. gyvenimo aprašymą (CV);

7. ankstesnių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Informacija teikiama tel.: 8 687 58 136.

Dokumentai priimami el. paštu sekretore@ramygalosgimnazija.lt arba paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 32, LT-38265 Ramygalos m., Panevėžio r. sav., iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami nurodytu telefonu ir kviečiami į pokalbį asmeniškai. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.