Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Dvirai krosas

  Balandio 26 d. Ramygalos gimnazijos stadione vyko dvirai kroso varybos,kuriame dalyvavo ms gimnazistai. Tarp mergaii geriausiai seksi Neringai Juozaitytei, antra buvo Aist Skorkait. Berniuk tarpe I - Gytis Mikinis, II - Arminas Kisielius ir III - Vitalijus Turulis. Sekani dien 10 geriausi dviratinink vaiavo Naujamiest, kur taip pat vyko dvirai krosas. I ramygaliei geriausiai seksi etokui Pauliui Stanikui. Jis bendroje skaitoje um 5-j viet.

  Festivalio "Palps teatras 2011 apdovanojimai


  Visos klass, dalyvavusios festivalyje ,,Palps teatras, gavo gimnazijos direktoriaus padkos ratus ir saldius prizus tortus. Vertinimo komisija paskelb ir apdovanojo geriausius spektaklius. Geriausiais spektakliais 14 klasi grupje pripainti: 4a klass spektaklis u scenografij, muzikin apipavidalinim ir spektaklio vientisum, 3a klass spektaklis u scenografij ir 2a klass spektaklis u vientisum. 5-8 klasi grupje geriausiais pripainti ir apdovanoti: 8a klass spektaklis u vientisum ir charakteringus vaidmenis, 7a klass spektaklis u muzikin apipavidalinim, temos aktualum ir masikum, 8b klass spektaklis u scenografij ir atskleist laikmet. I-III gimnazijos klasi grupje: IIIb klass spektaklis u vientisum ir ibaigtum, 10a klass spektaklis
  u scenografij ir 9b klass spektaklis u puikiai atliktus vaidmenis ir netiktai laiming pabaig. Vertinimo komisija apdovanojo net 40 pagrindinio ar antraeilio vaidmens atlikj. Tai: N. Grybait (1a), G. Rankelyt (1b), G. Chirv (2a), K. Saldyt (2a), N. Paura (2a), L. egamogait (2a), Gab. Trumpickait (2b), I. Palionyt (2b), G. ukauskas (3a), A. emkauskas (3b), S. Giedraitis (3b), E. ermuknis (4a), N. Kareckait (4a), L. Bruaitis (4b), J. B. Paulauskas (4b), J. yplis (5a), U. levait (5a), P. Blazeviius (5b), D. Rakauskas (5b), R. Chaju (6a), M. Stankeviius (6b), L. Ragauskas (6b), L. uolys (7a), A. Nemanyt (7a), E. Lipickyt (7a), N. Juozaityt (7b), Luk. Liberis (8a), D. etokas (8a), V. Glebauskas (8a), K. tarolis (8a), R. Butkut (8b), K. Grigait (8b), D. Janionis (Ia), G. Jarait (Ib), J. ambarauskait (Ib), J. Ladaviius (IIa), R. Kavaliauskait (IIa), S. Ramanauskait (IIIb), . Miknait (IIIb), D. Adomaitis (IIIb). Ramygalos lopelio darelio logoped G. Ddien apdovanota u graiausiai pasit laps ll 4a klass spektakliui.


  foto album.

  "Palps teatro" festivalio atidarymas!

  p5060115_t2
  Kas antrus metus ms gimnazijos akt sal atkeliauja ,Palps teatro festivalis. 2011 metai ,Palps teatro, todl nelauant tradicij is simintinas renginys buvo atidarytas su skambia muzika, okiais, prasmingomis kalbomis ir nuoirdiais palinkjimais!

  Informacija apie "Palps teatr 2011"


  tikras palepes 2011

  Palps teatro program galite pamatyti paspaud IA.
  Savait be patyi


  Vaik linijos inicijuotoje akcijoje Savait BE PATYIؓ dalyvavo 1062 organizacijos visoje Lietuvoje. Viena j ms gimnazija. Kovo 21-25 dienomis buvo vykdomos vairios veiklos, kuri tikslas atkreipti dmes patyi problem bei skatinti pagarbius ir draugikus santykius. Akcijos metu pradinse klasse organizuota draugikumo savait. Kiekviena klas pasidar plakat su vaik vardais. Pasibaigus pamokoms mokiniai sivertindavo savo elges prie vardo priklijuodami atitinkamos spalvos pauktel. Paukteliai buvo 3 spalv. Socialins pedagogs organizuotoje viktorinoje 3-4 klasi komandos atliko vairias uduotis ir rungsi, kas daugiau ino apie patyias ir kaip jas stabdyti. Laimjo 4a klass komanda. 58, IIII klasi mokiniai, dalyvaudami akcijoje-konkurse Gyvenkime draugikai, vertino savo klass elges ir vertinimo lape klijavo ,,Draugikumo pauktelius. Komisija nusprend, kad draugikiausios klass buvo 5a, 8a, I a, I b, II a, II b, III a, III b. i klasi kolektyvai gaus kvietimus ,,Palps teatro festivalio 1-4 klasi mokini spektaklius. IV klasi mokiniai, bdami ,,Taikos sergtojais, stengsi rodyti draugikumo pavyzd ir spti tuos, kurie tyiojasi vieni i kit. ,,Taikos sergtoj atstovai dalyvavo komisijoje, vertinusioje draugikas klases. 10-okai gimnazijos bendruomenei pristat savo kurtus video siuetus Pasaul keiskime nuo savs. Etikos pamokas lankantys mokiniai reng iliustracij ir posaki bei mini apie patyias parod.


  Sveikiname!

  is pavasaris ms gimnazijos matematikos mokytojai Tautvilei Liubomirskienei atne gra jubiliej. Miela Mokytoja! Teydi Js gyvenimas spinduling saulteki aurom, vakari ar liepsnomis, pauki iulbjimu ir kvepiani sod iedais!

  Nenorime gyventi iuklse!

  Balandio 14 d. ms gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena, kurios metu mokiniai su mokytojais varino miestel bei jo apylinkes. Gimnazistai iuklms itar griet "NE"! Dkojame visiems dalyvavusiems!


  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu