Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Geriausi rajono sportinink pagerbimas

  dscf5300

  . m. lapkriio 26 d. Panevio rajono savivaldybje buvo pagerbti 2010 met geriausi, aktyviausi rajono sportininkai bei treneriai. ventje dalyvavo ir ms gimnazijos virvs traukimo komandos nariai, buv ir dabartiniai mokiniai D. Gutauskait, T. Liberis, K. Kuyt, R. Kerbelyt, A. adeikyt, D. Klimaauskas, I. imkut, P. Galiauskasir j trener mokytoja Giedr Maelien.  2010 m. gruodio 7 d. spdinga ir turininga diena gimnazijoje


  8.00 val. Ir vl suspindo liepsnels, ir pavert gimnazij spdingu iemos sodu. 5-8 ir I-III gimnazijos klasi mokiniai tradicikai papuo gimnazijos erdves ventinmis kompozicijomis, kuri tema iais metais ,,iemos sodas. Kaldinis rbas puo gimnazij iki Naujj Met.

  Ms mokini darbus iurkite
  IA.  sedauskaite

  11.00 val. 2 b klass mokiniai ir j tveliai susitiko su poete Zene Sadauskaite. Poet, 40 knyg autor, domiai ir iltai bendravo su mokinukais, skait savo eilraius.

  Kelias akimirkas i susitikimo su Zene Sadauskaite irkite IA.


  12.00 val. gimnazijos skaitykl rinkosi III-IV gimnazijos klasi mokiniai. ia vyko grafiks Stass Medyts ekslibris parodos atidarymas. Dailinink Nuo 1973 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir usienyje (Australijoje, Italijoje, JAV, Kuboje, Korjoje, Lenkijoje, veicarijoje ir kt.) . Nuo 1995 m. Lietuvos dailinink sjungos nar. Nuo 1987 m. vadovauja "Bits" ekslibris klubui, nuo 2000 m. - Lietuvos ekslibrisinink klubui. Kuria ir pastele, iliustruoja knygas, leidinio "Ekslibrisas miestui ir pasauliui" sudarytoja, eils ekslibris konkurs ir parod organizator. Dailinink Stas Medyt pristat savo darbus, supaindino su ekslibriso technika, atsak klausimus.


  medyte


  Kelias akimirkas i Stass Medyts vienags irkit IA.  Ir tai dar ne visi ios turiningos dienos vykiai.

  Berniuk krepinio komanda dalyvavo varybose Berinuose. Sveikiname komandos narius ir mokytoj Egidij Maroz su pergale.

  II a klass mokins Milda Glebauskait ir Greta Ilekyt kaip darb autors dalyvavo pieini parodos ,,Korupcijai ne atidaryme Panevio rajono savivaldybje.

  IV gimnazijos klasi mokiniai patys dalyvavo ir kviet mokytojus fotosesij ,,Nuotrauka vinjetei.

  8 b klass mokiniai vyko spektakl ,,Beatrie, bk.


  ''Kastu international'' paskaita

  Gruodio 2 -j dien,ms gimnazijos akt salje, ''Kastu international'' atstov suteik ini 11-12 klasi mokiniams apie Europs Sjungos ali vietimo sistemas, informavo kuriose ES alyse jie gali bakalauro studijas studijuoti nemokamai, bei kiek laiko trunka bakalauro studijos skirtingose ES alyse. Taip pat, ios organizacijos atstov pristat Danijos, Anglijos, vedijos bei Nyderland auktojo mokslo institucijas ir detaliai paaikino vis stojimo proces pasirinkt ali auktojo mokslo staigas.


  oki diena gimnazijoje


  Lapkriio 26 dien muzikos pamok - koncert, pradini klasi mokinius ir Ramygalos darelio vaikus pakviet Panevio miestopuiamj orkestras ''Garsas'' bei Panevio lli teatro aktoriai. Edukacinis muzikinis ir teatro projektas ''Instrumentais groja lls'' vien visum sujung muzik ir teatr. Maieji irovai buvo supaindinti su puiamaisiais muzikos instrumentais,muzikavimo galimybmis, j atsiradimo bei raidos istorija.
  Netradicine forma pateikta muzikos pamoka sukl daug teigiam emocij, su koriomis gautos inios ilgiau iliks vaik atmintyje.
  oki diena gimnazijoje

  Po puiamj pasirodymo, gimnazijos akt salje skambjo muzika ir sukosi okj poros. Antrus metus i eils organizuotoje oki dienoje buvo pristatyti naujai paruoti okiai. Rengin pradjo kolektyvo "FLEX" mergaits. oki pyn ts pradinukai: 1b klass mokiniai oko linksmj polkut, 3a klass mokiniai - bugi vugi, 3b klass mokiniai dovanojo irovams ok ''Atsiliepk, aukiu", o 4a klass mokiniai labai nuotaikingai atliko rokenrol. III ir IV gimnazijos klasi mokiniai oko daiv, ia ia ia ir vals. Rengin ved ir su oki istorija supaindino IIIb klass mokin Evelina Zupkait. Mokinius ruo oki mokytoja Renata Rakaien. Akimirkas i io renginio irkite IA.  ''Sniego gnits " naujok kriktynos

  SGkriktynos Po ''Sniego gnits'' nakties mokykloje prie gimnazijos SG grupels ''prilipo'' keletas naujok.
  Lapkriio 19 d. SG senbuviai jiems suruo kriktyna
  s. Akimirkas i naujok kriktyn
  galite pamatyti IA.  ''Sniego gnits'' naktis mokykloje

  SGnaktis

  Sniego gnit- tai prevencin programa, skirta 812 klasi moksleiviams. Jos tikslas jaunimo sveikos gyvensenos ugdymas. Per vykstanius seminarus, paskaitas, diskusijas ir improvizacijas yra ugdomas dalyvi psichologinis atsparumas, pasitikjimas savimi, tolerancija, mokjimas bendrauti. Dalyviai yra mokomi linksmai ir turiningai praleisti laisvalaik be svaigal. SG senbuviai K.Peelinait, P.Galiauskas, M.Grakauskait, A.elnyt, G.Stankeviit, I.Pratusyt su ''Sniego gnits'' programa supaindino Ramygalos gimnazistus. Lapkriio 5 d. vyko ''Sniego gnits'' naktis mokykloje. Akimirkas i io renginio galite pairti IA.

  Ivyka Briusel

  DSC00331

  Birelio 8-10 dienomis dvi gerai besimokanios Ramygalos gimnazijos mokins - Raminta Macenaviit ir Evelina Pratusyt bei jas lydinti mokytoja Laima ernien lankysis Briuselyje. Ten jos stebs bireli vyksiani Region komiteto plenarin sesij ir dalyvaus specialiame susitikime, kuriame bus pasakojama, kaip veikia Europos Sjunga. Susitikime mokiniai turs galimyb susipainti su Komiteto nari veikla ir vieni su kitais apsvarstyti vietovi ir region vaidmen Europoje, taip pat ES ateit ir jaunimo svarb Europai.

  DSC00203


  Galimyb ivykti suteik tai, kad Panevio rajono Ramygalos gimnazijos 10-11 klasi mokiniai dalyvavo ketvirtame kasmetiniame EA politins frakcijos ir Region komiteto vidurini mokykl konkurse 2010. Konkurs organizuoja viena i keturi Region komiteto frakcij Europos aljanso (EA) frakcija, kurios tikrasis narys yra Panevio rajono meras Povilas agunis.DSC00235 Pats Region komitetas steigtas Mastrichto sutartimi ir savo veikl pradjo 1994 m. Jo paskirtis atstovauti vietos ir region valdios institucij interesams Europoje.


  Atrankoje dalyvavo 10 -11 klasi mokiniai. J atsakymus klausimus bei rain angl kalba vertino 5 moni komisija: keturi angl kalbos mokytojai ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Buvo vertinamos ne tik mokini inios, bet ir j silom idj originalumas bei tinkamumas. Tokie konkursai puiki galimyb skatinti aktyvius, gabius mokinius.


  i ivyka Briusel jau ne pirmoji Ramygalos gimnazijos mokiniams prie trejet met europarlamentars Laimos Andrikiens kvietimu Europos parlamente Briuselyje lanksi keturi puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai.  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu