Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Paroda 12

  .Labai netiktai skaii 12 pairjo ms abiturient Lauryna Kikyt. Jos darb paroda nutp ant mokytoj kambario sienos. tai koks tekstas skirtas palydti ms akis link Laurynos darb:

  12

  12 mnesi...

  12 zodiako enkl...

  12-os valandos nakties burtai...

  12 broli juodvarniais lakstani...

  12 apatal...

  2012 metai...

  12 klasi...

  12 angel...

  Darbus irkite IA


  Ivyka Seim

  .II a klass mokini Erikos Dzimaviits, Gretos Karalits, Odetos elnyts, Lidijos Vertelkaits sukurtas filmas "Partizan atminimui" laimjo treij viet konkurse "Lietuvos kov u laisv ir neteki istorija". Todl birelio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininks I.Degutiens kvietimu ir ms gimnazijos direktoriaus A.Adaino lydimos merginos lanksi Vilniuje, LR Seime.

  Ivyka Varuv

  .Birelio 7-8 dienomis IIa klass mokin Greta Karalit ir chemijos mokytoja metodinink Zita akeviien vyko konkurse Ms eksperimentas laimt kelion Varuv. Lydimos gido ne tik pamat daug lankytin objekt, bet ir suinojo apie j istorij. Antr kelions dien susipaino su Varuvos Koperniko mokslo centru, vienu i moderniausi technologij muziej Europoje.

  foto album

  Paskutin mokslo met diena

  .Birelio 8 d. 11 val. gimnazijos akt salje vyko paskutin i mokslo met pamoka 6-8, I-III klasi mokiniams. Garbs ratais buvo apdovanoti labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai, o padkomis - vairi konkurs prizininkai ir aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje. Mokini nuotaikas dainomis praskaidrino mergin dainavimo studija. (Birelio 12 d. II kl. mok. buvo teikti pagrindinio isilavinimo paymjimai bei pagyrimo ratai)


  foto album


  Projekto Pilieio adintuvas pabaiga

  .

  K paadino Pilieio adintuvas?


  Galima drsiai teigti, kad Forumo teatro metodas paadino i apatijos visus mokyklos paauglius tinginlius ... Kaip gi mes pasikeitme dalyvaudami Pilieio adintuvo projekte? Pabudome! Projektui einant pabaig paadinome ir vis mokyklos bendruomen tai tik keli projekto Pilieio adintuvas dalyvi liudijimai apie socialin pabudim.
  irti toliau...  Paskutinis skambutis

  .Gegus 30 dien ms 12-okai tradicikai atve savo aukltojas paskutin, irdies kalbos pamok, kad pasikartot visus tuos dvylika mokyklini met. Nutils suol girgdesys, ssiuvini lap su uraytomis gyvenimo tiesomis lamjimas uleido viet Paskutinio skambuio ventei. Apie kadaise u mokyklos dur palikt vasar ir smlio pilis abiturientams primin pirmokliai. Su prasmingais gimnazijos direktoriaus, pirmosios mokytojos, aukltoj ir mamos odiais, skambant gitaros muzikai, gimnazist dainoms abiturientai buvo palydti lyg paukiai gyvenim.

  Kelios akimirkos i vents IA.


  Ministrs vienag

  .Gegus 25 d . gimnazijoje lanksi Krato apsaugos ministr Rasa Jukneviien. susitikim ministr atlydjo jos
  adjutantas majoras Ernestas Gaigalas kartu su keletu LR Seimo nari. Gimnazijos akt salje rajono vyresnij klasi mokiniams ministr ved pilietikumo pamok Lietuvos gynyba. Ministr kalbjo apie Lietuvos saugum, gynyb, naujsias grsmes, naujus ginklus, NATO krim, jos tikslus, Lietuvos naryst ioje organizacijoje. Pamokos metu primin Laisvs kov istorij, pra nepamirti t, kurie kovojo dl Lietuvos nepriklausomybs.