Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Dėmesio! Dėmesio!

  Š.m. vasario 3 d. (ketvirtadienį) - Tėvelių diena gimnazijoje
  15 val. - koordinacinis pasitarimas "Pirmokų adaptacija"
  16 val. - visuotinis tėvų susirinkimas

  Darbotvarkė:

  1. Įžanginis direktoriaus žodis (iki 15min.)
  2. Tėvų atstovų rinkimai į gimnazijos Tarybą
  3. Paskaita "Vaikų teisės ir pareigos". Lektorė-Panevėžio rajono PPT socialinė pedagogė E.Kazlauskienė

  Individualūs pokalbiai, tėvų susirinkimai klasėse vyks auklėtojų nurodytu laiku.
  Kviečiame dalyvauti!


  Šiaulių lėlių teatro ,,Avilys“ spektaklis

  Sausio 14 dieną gimnazijos aktų salėje pradinių klasių mokiniai žiūrėjo Šiaulių lėlių teatro ,,Avilys“ senovinių lėlių vaidinimą ,,Pančas ir Džudė“. Šis projektas skirtas smurto prevencijai ,,Mes – ne lėlės!“

  Spektaklio metu buvo daug bendraujama su žiūrovais, kviečiant įvertinti smurtines situacijas ar personažų poelgius. Pasibaigus vaidinimui, pradinukai galėjo išbandyti pirštininių lėlių – pono Pančo, klouno Džojaus, krokodilo, gydytojo – valdymą.

  Į foto albumą.


  Sausio 13 - osios rytas


  Štai šitaip mūsų gimnazija sutiko jubiliejinį Sausio 13 -osios rytą. Tradiciškai pirmos pamokos pradžioje klasėse degė žvakutės, įtaigus mokytojo žodis, filmuota medžiaga priminė, kokia kaina iškovota laisvė.


  Nuotraukas galite pamatyti ČIA.


  Mokytojų tarybos posėdis „Dėl 2011 m. veiklos programos“

  P1040008

  Užsiėmimą "Efektyvūs darbo metodai klasės auklėtojo veikloje” vedė gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Rima Kerbelienė. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas žaidimo metodui pamokoje
  ir popamokinėje veikloje. Kalendorinius metus mokytojai pradėjo žaisdami.

  Susitikimas su psichologe Liuda Nikolajeva

  CIMG0053

  Gruodžio 29 d. gimnazijos mokytojai susirinko į paskutinį bendrą užsiėmimą šiais kalendoriniais metais. Panevėžio rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Liuda Nikolajeva skaitė paskaitą "Stresai pedagogų darbe ir jų valdymo būdai”, mokytojai atliko praktines užduotis.  Kalėdiniai renginiai


  pc220063
  2010 m. gruodžio 22 dieną vyko daugybė renginių, kurių akimirkas  galite pamatyti ČIA.

  Kalėdinių renginių diena

  GRUODŽIO 22 D.

  KALĖDINIŲ RENGINIŲ DIENA MOKYKLOJE

  8.00 - 8.45 val.
  6-8 klasės    - adventinis rytmetis aktų salėje;
  I-II klasės    - rankų lenkimo varžybos;
  III-IV klasės - klasės auklėtojo valanda.

  9.00 - 9.45 val.

  6-8 klasės      - šokių ir žaidimų pamoka akyų salėje;
  I-II klasės      - auklėtojo valanda;
  III-IV klasės   - rankų lenkimo varžybos.

  9.55 - 10.40 val.
  6-8 klasės     - klasės auklėtojo valanda, rankų lenkimo varžybos;
  I-II klasės     - klasės auklėtojo valanda;
  III-IV klasės  - klasės auklėtojo valanda.

  10.50 - 11.20 val.
  Kalėdinių instaliacijų konkurso rezultatai, II - ojo aukšto foje.

  11.40 - 13.00 val.
  6-8 ir I-IV klasės - klasės auklėtojo valanda tęsiasi...
  Krepšinio varžybos " IV klasės mokiniai - mokytojai"
  Visą dieną veiks Kalėdinė mugė!!!