Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  Išorės vertinimas

  isores_vertinimas

  2011 m. kovo 21—25 dienomis mūsų gimnazijoje išorės vertintojų komanda stebėjo 95 pamokas ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Vizito metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, gimnazijos vadovų ir aptarnaujančio personalo veiklą, jie stebėti natūralioje aplinkoje: darbo vietose, valgykloje, klasėse, koridoriuose, kieme. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su gimnazijos darbuotojais, savivaldos institucijų atstovais, mokiniais. Analizavo veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus ir įvardino gimnazijos stipriąsias ir tobulintinas sritis:


  Stipriosios pusės:


  1. Gimnazijos tradicijos. 1.1.2.

  2. Aplinkos jaukumas. 1.3.3.

  3. Gimnazijos vaidmuo vietos bendruomenėje. 1.4.1.

  4. Tikslingi ir įvairiapusiški ryšiai su kitomis institucijomis. 1.4.2.

  5. Klasės valdymas. 2.2.3.

  6. Mokytojos ir mokinio dialogas. 2.3.3.

  7. Mokymosi motyvacija. 2.4.1.

  8. Mokinių pasiekimai sporto varžybose, konkursuose, olimpiadose. 3.2.2.

  9. Personalo darbo organizavimas. 5.4.3.

  10. Turto vadyba. 5.5.2.


  Tobulintinos pusės:


  1. Dalykų ryšiai su integracija. 2.1.3.

  2. Išmokimo stebėjimas. 2.3.4.

  3. Atskirų mokinių pažanga. 3.1.1.

  4. Pagalba renkantis mokymosi kryptį. 4.4.1.

  5. Planų įgyvendinimas ir poveikis. 5.1.4.


  Išskiriant gimnazijos gerąsias bei tobulintinas sritis, greta teiginių nurodomi pagalbiniai rodikliai (pvz., 1.3, 4.2.1, 3.4 ir t.t.), kuriuos gimnazijos bendruomenė gali perskaityti, patikslinti, naudojantis vidaus audito metodika.


  Išorės vertintojų komanda nuoširdžiai dėkoja už bendradarbiavimą, svetingumą ir yra įsitikinusi, kad visus rekomenduojamus patobulinimus gimnazija gali įgyvendinti veiksmingiau panaudodama savo vidinius išteklius bei pasitelkdama išorinius partnerius.


  Galerija